Fout
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Verantwoord alcohol schenken

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine. NOC*NSF heeft samen met de KNVB, KNHB, het Watersportverbond, de KNKV en KNLTB gewerkt aan een IVA, die sportverenigingen vanaf 14 december 2009 gratis online wordt aangeboden via de websites van de genoemde bonden en NOC*NSF op Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Op de websites staat wat een potentiële barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Wanneer de barvrijwilliger deze informatie tot zich heeft genomen wordt zijn kennis getoetst d.m.v. een test van 20 vragen. Bij het succesvol afronden van de test kan de barvrijwilliger direct een certificaat uitprinten en krijgt hij er bovendien nog 1 gemaild. Meer informatie staat op de website van de KNLTB: meer info Wilt u zo vriendelijk zijn het certificaat z.s.m. uit te printen (thuis, op het werk of via een bekende)en af te geven in het paviljoen zodat het in de daarvoor bestemde map kan die achter de bar komt te liggen. Dank voor uw medewerking!

Namens de barcommissie.
alcohol18

 Hoofdsponsor


 

 Subsponsors