Fout
  • Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Baanregels

De condities van onze banen zijn na de renovatie erg goed. Dit willen we graag zo houden. Samen met de groundsman zijn een aantal regels opgesteld over hoe om te gaan met de banen:
Zorg dat je goed schoeisel draagt op de baan. De afgelopen jaren is geconstateerd dat er veel verkeerd schoeisel werd gedragen (hardloopschoenen, schoeisel met nopjes). Hiermee wordt de tennisbaan open gelopen. Zeker nu de banen nog nieuw en vers zijn is goed schoeisel van essentieel belang. Draag dus altijd tennisschoenen met een klein profiel.
Daarnaast geldt het volgende:
­Wanneer je klaar bent met spelen sleep dan altijd de baan. De gewenste sleeprichting is van buiten naar binnen in een cirkel om in het midden van de baan te eindigen. Sleep ook buiten het speelveld.
­Nadat je de baan gesleept hebt moet het sleepnet weer netjes opgehangen worden aan de bevestigingshaken in de hoeken van de baan. Dit geldt ook voor de lijnenvegers.
­Laat geen vuil liggen op de baan. Kijk voordat je de baan verlaat of je alles meegenomen hebt en deponeer eventueel afval in de afvalbakken langs de baan.
­Wanneer de zoemer van de sproeiers afgaat verlaat dan zo snel mogelijk de baan. Veeg wel eerst de baan. Daar is nog tijd voor.
­Wanneer je bij het glijden naar een bal merkt dat er door een zachte plek een gat in de toplaag ontstaat, maak dit gat  dan dicht met uw schoen en stamp het gravel licht aan.
­Wanneer er plassen op de baan liggen mag er niet gesleept worden om te proberen deze plassen te verwijderen. Daardoor zou de bovenlaag dicht gesleept worden hetgeen de structuur van de baan voor de rest van het seizoen aantast.
­Indien je merkt dat de baan te droog is, geef dit dan door aan de parkcommissie of aan de bar. De sproeiers kunnen dan worden aangezet. Een te droge baan leidt tot een te losse structuur waardoor er gaten in de baan ontstaan.
­Hang niet op het tennisnet en sla niet met je racket op het tennisnet. Er staat veel spanning op een tennisnet om deze op de juiste hoogte te houden. Wanneer er kracht op komt te staan kan het net uitscheuren, doorscheuren of doorzakken naar een niet gewenste hoogte.

 Hoofdsponsor


 

 Subsponsors